Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2667-4998 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Durmuş BURAK | http://dergipark.gov.tr/ueader

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi (UEADER), eğitim bilimleri alanında yapılan özgün çalışmaların yayımlandığı ücretsiz bilimsel bir dergidir. UEADER'in yayım hayatında olmasında iki amacımız bulunmaktadır. İlk amacımız; alanda çalışan bilim insanlarının özgün çalışmaları doğrultusunda alana katkı sunmaktır. İkinci amacımız ise sahada çalışan paydaşlarların özgün uygulama ve uyarlamaları doğrultusunda sahaya katkı sağlamaktır. UEADER, haziran ve aralık ayında olmak üzere yılda iki kez yayım yapmaktadır. Tüm çalışmaların değerlendirilmesi hakemler tarafından yapılmaktadır. Gönderilen veya basılan makaleler için hiç bir şekilde hiç bir ad altında ücret talep edilmemektedir.

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi

e-ISSN 2667-4998 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Durmuş BURAK | http://dergipark.gov.tr/ueader
Kapak Resmi

198

677

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi (UEADER), eğitim bilimleri alanında yapılan özgün çalışmaların yayımlandığı ücretsiz bilimsel bir dergidir. UEADER'in yayım hayatında olmasında iki amacımız bulunmaktadır. İlk amacımız; alanda çalışan bilim insanlarının özgün çalışmaları doğrultusunda alana katkı sunmaktır. İkinci amacımız ise sahada çalışan paydaşlarların özgün uygulama ve uyarlamaları doğrultusunda sahaya katkı sağlamaktır. UEADER, haziran ve aralık ayında olmak üzere yılda iki kez yayım yapmaktadır. Tüm çalışmaların değerlendirilmesi hakemler tarafından yapılmaktadır. Gönderilen veya basılan makaleler için hiç bir şekilde hiç bir ad altında ücret talep edilmemektedir.

Cilt 1, Sayı 1, Aralık 2018 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 1 - Ara 2018