YÖNETİM

DERGİ SAHİBİ / OWNER

Kenan ÇELİK

BAŞ EDİTÖR / EDITOR IN CHIEF

Kenan ÇELİK - Ahmet KURTARAN

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Fazlı ÖZTEL

İNGİLİZCE SORUMLUSU / ENGLISH OFFICER

Halil İbrahim BULUT

TÜRKÇE SORUMLUSU / TURKISH OFFICER

Salih OKUMUŞ

SEKRETERYA / SECRETARY

Uğur Korkut PATA

MİZANPAJ EDİTÖRÜ / LAYOUT EDITOR

Süleyman YURTKURAN

ALAN EDİDÖRLERİ/ FIELD EDITORS

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD