Amaç

"Dinî Araştırmalara Adanmış Türkiye Merkezli İngilizce Bir Dergi"


ULUM Dini Tetkikler Dergisi, 31 Temmuz ve 31 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. ULUM, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. ULUM, telif makaleler yanında çeviri türünde çalışmalar da yayınlayabilmektedir. Yayınlandığı zaman orjinal kaynağın tam ve açık bir şekilde belirtilmesi şartıyla bir makalenin başka bir dilde çeviri türünde yayınlanması yayın etiği açısından herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. (Bk: Committee On Publication Ethics Guidelines On Good Publication Practice)


Kapsam

ULUM, yılda 2 sayı sayı (31 Temmuz – 31 Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. ULUM, Dinî Araştırmalar alanında hazırlanan akademik çalışmaları yayımlar.