Yazım Kuralları

  • ULUM Dini Tetkikler Dergisi, 31 Temmuz ve 31 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak "Dini Araştırmalar/İslam Araştırmaları" alanında İNGİLİZCE ağırlıklı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir.

  • ULUM, dini araştırmalar alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. ULUM, telif makaleler yanında çeviri türünde çalışmalar da yayınlayabilmektedir. Yayınlandığı zaman orjinal kaynağı tam ve açık bir şekilde belirtilmek şartıyla bir makalenin başka bir dilde çeviri türünde yayınlanması yayın etiği açısından herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. (Bk: Committee On Publication Ethics Guidelines On Good Publication Practice)

  • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, 9.000 kelimeyi geçmemelidir.

  • Çalışmalar, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

  • Yazarlar, yayın telif hakkını ULUM dergisine  devretmelidirler. Telif Hakları Yasasına göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Yazarlar kendilerine gönderilecek “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup,  e-mail aracılığıyla editöre yollamalıdırlar (Telif Hakkı Devir Formu).

  • Yazarlardan yayın değerlendirme ücreti alınmamaktadır.
THE ISNAD CITATION STYLE

 http://www.isnadsistemi.org


                    KİTAP

a) Tek Yazarlı: 

1. Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99–100.

2. Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.

Kaynakça:

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

 

b) İki Yazarlı

1. Geoffrey C. Ward and Ken Burns, The War: An Intimate History 1941–1945 (New York: Knopf, 2007), 52.

2. Ward and Burns, War, 59–61.

Kaynakça:

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History 1941–1945. New York: Knopf, 2007.


c) Üç veya Daha Çok Yazarlı

For three or more authors, list all of the authors in the bibliography; in the note, list only the first author, followed by et al. (“and others”):

1. Mitchell L. Eisen, Jodi A. Quas, and Gail S. Goodman, eds., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview (Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates, 2002), 65.

2. Eisen and et al., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview, 67.

Kaynakça:

Eisen, Mitchell L., Jodi A. Quas, and Gail S. Goodman, eds. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

 

d) Çeviri

1. Gabriel Garcia Marquez, Love in the Time of Cholera, trans. Edith Grossman (London: Cape, 1988), 242–55.

2. Marquez, Cholera, 33.

Kaynakça:

Marquez, Gabriel Garcia. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape, 1988.

 

e) Chapter or Other Part of a Book

1. John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War,” in Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly et al (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.

2. Kelly, “Seeing Red,” 81–82.

Kaynakça:

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

 

MAKALE

a) Matbu

1. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104 (2009): 440.

2. Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53.

Kaynakça:

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104 (2009): 439–58.

 

b) Online

1. Gueorgi Kossinets and Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network”, American Journal of Sociology 115 (2009): 411, accessed February 28, 2010, doi:10.1086/599247.

2. Kossinets and Watts, “Origins of Homophily,” 439.

Kaynakça:

Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115 (2009): 405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.

 

ANSİKLOPEDİ MADDESİ

For encylopedia entries, the author’s name and surname are written first. These are followed by the title of the entry in quotation marks, the full name of the encyclopedia, , the place and date of publication, its volume number and page numbers:

1. As’ad Abukhalil, “Maronites,” in Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa, ed. Philip Mattar, 2nd ed., vol. 3 (New York: Macmillan Reference, 2004), 1491-92. 

2. Abukhalil, “Maronites,” 1492. 

Kaynakça:

Abukhalil, As’ad. “Maronites.” In Encycloedia or the Modern Middle East and North Africa. Edited by Philip Mattar. 2nd ed. Vol. 3. New York: Macmillan Reference, 1491-92.

 

TEZ

For theses and dissertations, the following order should be followed: name of the author and surname, full title of thesis in italics, thesis type, the name of the university and date.

1. Mihwa Choi, “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty” (PhD diss., University of Chicago, 2008), 55.

2. Choi, “Contesting Imaginaires,” 59.

Kaynakça:

Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago, 2008.

 

The Isnad Citation Style: http://www.isnadsistemi.org