Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-5514 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi | http://ijerad.kku.edu.tr


Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi (UMAGD)  2009 yılında yayın hayatına başlamış olup mühendisliğin tüm disiplinlerinde çalışılmış olan orijinal ve yüksek kalitedeki araştırma sonuçlarını yayınlayan ve teşvik eden hakemli bir araştırma dergisidir.  UMAGD’nin; ilgi alanlarında, sınırlama olmaksızın,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği ve Biyomühendislik bulunmaktadır.

Dergimiz kör hakemlik sistemine göre en az iki hakem tarafından makaleleri değerlendirerek yayına kabülü gerçekleştirir. 

Makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Yazar(lar) tarafından başka bir yerde, herhangi bir biçimde yayınlanmadığı, sunulan bilgilerin orjinal olduğu ve etik kaygılar taşımadıklarına dair taahhüt ettikleri tüm makaleler genel etik kuralları çerçevesinde online olarak yayınlanır. Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmakta olup, dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret talep edilmez.  

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi

e-ISSN 1308-5514 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi | http://ijerad.kku.edu.tr
Kapak Resmi

24.581

84.143


Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi (UMAGD)  2009 yılında yayın hayatına başlamış olup mühendisliğin tüm disiplinlerinde çalışılmış olan orijinal ve yüksek kalitedeki araştırma sonuçlarını yayınlayan ve teşvik eden hakemli bir araştırma dergisidir.  UMAGD’nin; ilgi alanlarında, sınırlama olmaksızın,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği ve Biyomühendislik bulunmaktadır.

Dergimiz kör hakemlik sistemine göre en az iki hakem tarafından makaleleri değerlendirerek yayına kabülü gerçekleştirir. 

Makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Yazar(lar) tarafından başka bir yerde, herhangi bir biçimde yayınlanmadığı, sunulan bilgilerin orjinal olduğu ve etik kaygılar taşımadıklarına dair taahhüt ettikleri tüm makaleler genel etik kuralları çerçevesinde online olarak yayınlanır. Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmakta olup, dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret talep edilmez.  

Haziran 2018 Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Energy Detection Approach for Spectrum Sensing in Cognitive Radio Systems
  Sayfalar 1 - 9
  Rüstem YILMAZEL, M. Nuri SEYMAN, Eyüp TUNA
 2. Çatalan Baraj Havzasında Yağış Eksikliğinin Çeşitli Hidrolojik Sistemler Üzerine Etkileri
  Sayfalar 10 - 28
  Gaye AKTÜRK, Osman YILDIZ
 3. Bir Ortamdaki Elektrik Alan Şiddetinin Zaman Serisi Analizi ile Belirlenmesi
  Sayfalar 29 - 35
  Çetin KURNAZ, Begum KORUNUR ENGİZ
 4. Modelling the PV System In Order To Obtain Energy Producing Capacity Using Actual System Parameters, Irradiation and Weather Temperature
  Sayfalar 40 - 52
  Hatice OKUMUŞ, Fatih M. NUROĞLU
 5. Electrical Vehicles Charging Coordination by Fuzzy Logical System
  Sayfalar 53 - 59
  Meral KILIÇARSLAN, Volkan ATEŞ, Hüseyin AYDİLEK, Ertuğrul ÇAM
 6. Experimental evaluation of performance for micro wind turbines by using permanent magnets
  Sayfalar 60 - 68
  Murat Ari, Hayati Mamur
 7. Thermal Design Calculations for LED Luminaires
  Sayfalar 69 - 75
  Mehmet CENGIZ
 8. KOBİ’lerde Eş Zamanlı Mühendislik: Otomotiv Tedarikçi Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 76 - 91
  Çağlar Üçler, Özalp Vayvay
 9. APPLICATION OF BIG DATA VISUALIZATION WITH AGRICULTURAL VALUE-ADDED OF ALL COUNTRIES
  Sayfalar 93 - 98
  Merve DOĞRUEL ANUŞLU, Timuçin ANUŞLU
 10. Application of Small Ruminant Database and Data Analysis System (Desktop and Android Application)
  Sayfalar 99 - 108
  Pınar CİHAN, Oya Kalıpsız, Erhan GÖKÇE
 11. Esnek ve Rijit Üstyapılarda Kaplama Kalınlığı ve Üstyapı Maliyetinin En Küçük Kareler Yöntemiyle Hesaplanması
  Sayfalar 119 - 126
  Abdulrezzak BAKIŞ
 12. Impact of Dams on Groundwater Static Water Level Changes: a Case Study Kralkızı and Dicle Dam Watershed
  Sayfalar 119 - 126
  Recep ÇELİK
 13. Hassas kesme işlemine malzeme kalınlığı ve kalıp boşluğunun etkisinin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi
  Sayfalar 127 - 134
  Vedat Taşdemir
 14. Mixed Noise Removal with External Parameter in Image Denoising
  Sayfalar 135 - 142
  Levent GÖKREM, Uğur ERKAN
 15. AGREGA OLARAK ÇİNKO MADENİ CÜRUFLARI KULLANIMININ BETONLARIN BASMA
  Sayfalar 144 - 152
  Zahide Bayer Oztürk
 16. EMG SINYALLERININ ANLAMLANDIRILMASI ICIN RADYAL FONKSIYONLU YAPAY SINIR AĞI TASARIMI
  Sayfalar 153 - 159
  Beyda TAŞAR
 17. Dubleks ve Östenitik Paslanmaz Çeliklerin TIG Kaynağı Sonrasında Oluşabilecek Kaynak Hatalarının Ultrasonik ve Radyografik Muayene Yöntemleri ile İncelenmesi
  Sayfalar 160 - 171
  Aziz Barış Başyiğit, Recep Çalın, Zühtü Onur Pehlivanlı
 18. Ulaştırma Planlamalarında Sosyo-Ekonomik Ölçütlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 172 - 177
  Çağdaş KARA, Barış ERGÜL, Şafak BİLGİÇ, Arzu ALTIN YAVUZ
 19. Yüksek Fırın Cürufunun Seramik sağlık gereçleri bünyeleri üzerine etkilerinin araştırılması
  Sayfalar 178 - 182
  Tuna Aydın
 20. Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli ile İklimsel Değişkenlerin İstatistiksel Analizi
  Sayfalar 183 - 192
  HAYRİYE ESRA AKYÜZ
 21. Farklı Sıcaklıklarda Uygulanan Normalizasyon Isıl İşlem Şartlarının Küresel Grafitli Dökme Demir Mikro yapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 193 - 201
  Hakan GÖKMEŞE, Hakan Burak KARADAĞ, Şaban BÜLBÜL
 22. Thermal Residual Stresses Analyses of Two-Dimensional Functionally Graded Circular Plates with Temperature-Dependent Material Properties
  Sayfalar 202 - 213
  Munise Didem DEMİRBAŞ, Mustafa Kemal APALAK
 23. The Sphere Motion via SLERP
  Sayfalar 214 - 224
  Hatice KUŞAK SAMANCI
 24. Mobilya İmalatı Esanasında Oluşan Gürültü Emisyonlarının ve Maruziyetinin Araştırılması
  Sayfalar 225 - 244
  Onur ULKER
 25. Kalite Fonksiyon Yayılımı Yaklaşımı İle Özel Bir Hastanede Hizmet Kalitesi İyileştirme Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 245 - 251
  Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ, Ayşe Nur HAYYAOĞLU, Behiye Beste ŞAKAR
 26. Control of A Car, Via Internet
  Sayfalar 252 - 258
  Muhammed Ali ERBİR, Halil Murat ÜNVER