Değerlendirme Süreci

UTEAD’da yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına ait olup, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Tarafımıza ulaşan makaleler, öncelikle editörler ve danışma kurullarımız tarafından bilimsellik ve yazım kuralları yönünden incelenir. Uygun bulunan makaleler daha sonra alanında en az doktora derecesine sahip iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kabul veya red yönünde aynı görüşü bildirmeleri durumunda karar aynen uygulanır. Ancak, hakem görüşleri aynı doğrultuda olmaz ise, makale üçüncü hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda makale yayımlanır ya da yayımlanmaz. Hakem raporları makale yazarlarına gönderilir ve dergi arşivinde de saklanır. UTEAD’da kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (UTEAD), Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel ve özgün araştırma makaleleri yayımlayan ve yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.