Yazım Kuralları

  • Van İlahiyat Dergisi(Vanid], 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan akademik bir dergidir.  (Makale kabul tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 01 Mayıs; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 01 Kasım). 

  • Van İlahiyat Dergisi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

  • Makale hacmi, 9.000 kelimeyi geçmemelidir.

  • Metin yazı tipi Times New Roman 12 punto, dipnotlar ise 10 punto olmalıdır. Van İlahiyat Dergisi 01/01/2019 tarihi itibariyle İsnad Atıf Sistemini kullanmaya başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için http://www.isnadsistemi.org/ 

  • Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.

  • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır. Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin yayınlanabilmesi için 200-250 kelimelik öz/abstract ile birlikte en az 3-5 kelimelik Türkçe/İngilizce anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.