Yükseköğretim Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği’nin (YÖSAD) yayın organı olan Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanan, disiplinlerarası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve hem basılı (p-ISSN 2146-796X) hem de elektronik (e-ISSN 2146-7978) sürümleri bulunan derginin içeriğini yükseköğretim ile ilgili konular oluşturur. 

Yükseköğretim Dergisi

ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org
Kapak Resmi

1.027

4.413

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği’nin (YÖSAD) yayın organı olan Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanan, disiplinlerarası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve hem basılı (p-ISSN 2146-796X) hem de elektronik (e-ISSN 2146-7978) sürümleri bulunan derginin içeriğini yükseköğretim ile ilgili konular oluşturur. 

Cilt: 8 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Hakem, Konu ve Yazar Dizini
  Sayfalar 370 - 372
  Yükseköğretim Dergisi
 2. Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve Mezunlarının Kariyer Seçimlerine Etki Eden Faktörler ile Kariyer Beklentileri: Öz Yeterliğin Aracı Rolü
  Sayfalar 249 - 263
  Tuncer Fidan, İnci Öztürk Fidan, Hasret Öztürk
 3. Üniversitelerin Lisans Programlarında Uygulanan Çekirdek Programların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 264 - 281
  Elif İlhan, Nurdan Kalaycı
 4. An Examination of the Relationship Between the Critical Thinking Dispositions of Prospective Teachers and Their Attitudes Toward Multicultural Education
  Sayfalar 282 - 292
  Birsel Aybek
 5. Öğrencilerin Yurt Memnuniyet Düzeyleri ile Kişisel Gelişim Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 293 - 300
  Emin İbili, Hafize Uyanık
 6. Akademisyenlerin Perspektifinden Türkiye'de Eğitimde Fırsat Eşitsizliğine Neden Olan Faktörlerin Sıralama Yargılarıyla İncelenmesi
  Sayfalar 301 - 312
  Melehat Gezer, Mustafa İlhan
 7. Career Barriers Faced by Turkish Women Academics: Support for What?
  Sayfalar 313 - 321
  Ayşen Bakioğlu, Nilüfer Ülker
 8. Öğretim Elemanlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 322 - 333
  Hasret Kabaran, Necdet Aykaç
 9. How Do Universities Contact their Alumni? Practices of the Best Universities in the World University Rankings
  Sayfalar 334 - 345
  İsa Sağbaş, Naci Tolga Saruç, Çiğdem Börke Tunalı
 10. Yükseköğretim Çalışmalarının Akademik Bir Alan Olarak Gelişimi: Uluslararası ve Ulusal Düzeyde Alanyazın İncelemesi
  Sayfalar 357 - 367
  Meltem Akbulut Yıldırmış, Fatma Nevra Seggie
 11. Student-President Reverse Mentoring at Universities: Maltepe University Case
  Sayfalar 346 - 356
  Şafak Gündüz, Belma Akşit
 12. Kitap Değerlendirmesi: Hayallerindeki Eğitim Fakültesi / Mustafa Zülküf Altan, 2017
  Sayfalar 368 - 369
  İsmail Yaman