Kabul Edilmiş Makaleler

  • HİDROJEN PEROKSİT (H2O2)’İN SU ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI
    Hasan Hüseyin ATAR, Saliha AKBAŞ, Zayde AYVAZ 5 Ara 2018