Yazım Kuralları

 1. Ziraat Mühendisliği Dergisinde, Dünyada ve Türkiye’de tarım ve tarımı ilgilendiren ve ayrıca Ziraat Mühendisliği ile ilgili bilimsel makale, araştırma, proje vb. konulara ilişkin yazılara resimlere yer verilecektir.
 2. Metin 10 sayfayı geçmeyen, bir buçuk aralıklı sayfanın bir yüzüne anlaşılır bir dille yazılmış olmalıdır. Türkçe karşılığı olmayan teknik ve yabancı dildeki terimlerin parantez içinde kısa açıklaması yapılmalıdır. Metin 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde özet ve en az 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler içermelidir. Yazılarla birlikte mutlaka yazının yer aldığı CD ve mümkünse konuya ilişkin fotoğraf, slayt, resim gönderilmelidir.
 3. Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Bu sebeple, Dergipark'a yayın yüklenirken iki kopya şeklinde hazırlanmalıdır. İlk kopya yayına sunulacak şekilde, ikinci kopya ise hakemlere gönderilmek üzere isimsiz olarak hazırlanmalı, "Dosya Başlığı" alanı "Word" olarak seçilmeli ve word formatında gönderilmelidir.
 4. Tercüme yazılarda, tercümenin yapıldığı yayın adı, cildi, sayısı, sayfası, yazarı ve ülkesi belirtilmeli ve orjinalinin fotokopisi yazıya eklenmelidir.
 5. Dergimizde yayınlanan yazılar sadece yazarlarının görüşlerini taşır. TZYMB için bağlayıcı husus ihtiva etmez.
 6. Yayınlanmak için tarafımıza gelen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına ve dergimizde nasıl yer alacağına Yayın Kurulumuz karar verir. Yayın Kurulu gerektiğinde yazılarda kısaltma ve düzeltme yapılmasını önerebilir.
 7. Bilimsel makalelerde faydalanılan kaynaklar metin içinde (1), (2) vb. gibi rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde verilliş sırasına göre yazılmalıdır.
  1. Kaynak makale ise, yazarın soyadı, adının, baş harfi, makalenin yılı, kitabın adı, yayın yeri, yayın no, yayınlandığı yer, sayfa sayısı,
  2. Kaynak tebliğ ise, tebliğ sunanın soyadı, adının baş harfi, yılı, tebliğinin adı, kongre, seminer ya da konferansın adı, düzenlendiği yer.
 8. Yazarın ismi, ünvanı, kuruluşu makale başlığının üstünde olacaktır.
 9. Makalenin ana fikrini oluşturan spot niteliğini taşıyan önemli kısımlarının altı çizilecek ya da koyu yazılacaktır.
 10. Yayınlanan yazılar için TZYMB’nin önceden belirlediği esaslar dahilinde telif ücreti ödenebilir.
 11. Dergide makalesi yer alan yazarlara dergi gönderilecektir. E-dergi çıkarılırsa bu madde geçersiz olacaktır.
 12. Yazarlar, makalelerini dergimize göndermekle çalışmasının telif hakkından feragat ettiğini,  makalenin orijinal olduğunu, herhangi bir başka dergiye yayınlanmak üzere verilmediğini; daha önce yayınlanmadığını kabul etmiş sayılır. 
 13. Dergimiz basın meslek ilkelerine uyar.